تخریب به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه کردن ابنیه و خراب کردن اموال، استعمال می شود. تخریب عبارت است از ایراد صدمه ی عمدی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی ء متعلق به غیر گردد.
تخریب نه‌ تنها مسئولیت مدنی برای جبران خسارت به وجود می‌آورد، بلکه در شرایطی جرم است و قابل مجازات می‌باشد.
تخریب به گستره‌ای از رفتارهای گوناگون گفته می‌شود که ارزش مورد حمایت قانون را به طور جزیی و یا کلی از میان می‌برد یا از کار می‌اندازد. از تخریب محیط‌ زیست گرفته تا تخریب اموال فرهنگی تاریخی و نیز از تخریب صنایع بنیادین و موسسات گرفته تا تخریب اسناد و دفاتر دولتی، همگی در زیر مجموعه تخریب قرار می‌گیرند.
جرم تخریب از جمله جرایم عمدی است و مطلق ایراد ضرر از ناحیه ی مرتکب کفایت می کند.
جرم تخریب‌ هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون جرایم رایانه‌ای جرم انگاری شده است.

براساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی مجازات چنین جرمی حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.                                                                                                                                 

موضوع جرم تخریب  مال منقول یا غیر منقول است. به طور کلی خرابکاری فیزیکی را در برمی­ گیرد.
خرابکاری رایانه‌ای، عنوان عامی است که هم تخریب و هم اخلال را در بر می‌گیرد.
 هر کس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سیستم‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده، حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند،‌ به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.