موسسه حقوقی چتر عدالت ایرانیان مطلب زیر را در مورد مسائل حقوقی مربوط به اعسار ، ارائه می دهد .

معسر

معسر به شخصی می گویند  که به دلیل نبود دارایی یا عدم دسترسی به مالش ، توانایی هزینه محاکمه یا دیون خود را ندارد.

اعسار

در اصطلاح حقوقی ، در صورتی  که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است که در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن ها را ندارد ، به اصطلاح این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی های خود نمی باشد .  

ماده ۱ قانون اعسار :

معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به مالش توانایی پرداخت هزینه محاکمه (هزینه دادرسی) یا دیون خود را ندارد .

نخستین قانون مربوط به اعصار در سال ۱۳۱۳ به تصویب رسید که به مرور زمان در آن اصلاحاتی صورت گرفت . در این میان می توان از قانون ۶۵۲قانون مدنی یاد کرد که بدین شرح است :

در زمان مطالبه (طلب) حاکم مطابق اوضاع و احوال شخص بدهکار مهلت یا اقساطی قرار می دهد .

ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷:

هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه و آن را پرداخت نکند، دادگاه او را الزام به پرداخت می کند و ….

شما می توانید در مسائل حقوقی خود در زمینه اعسار ، از مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنید .

در ماده ۳ این قانون ذکر شده است :

 هر گاه محکوم علیه ، مدعی اعسار ضمن اجرای محکومیت حبس شود به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنان چه قادر به پرداخت آن به طور اقساط هم شود، دادگاه متناسب با وضعیت مالی او حکم به تقسیط محکوم به، را صادر می کند .

 

انواع اعسار :

اعسار به دوصورت مطلق و نسبی مطرح می شود .

 اعسارمطلق :

زمانی که یک شخص چه به صورت اقساطی و چه به صورت کامل ، توانایی پرداخت هزینه محاکمه را ندارد و یا به اموال خود دسترسی نداشته باشد .

اعسار نسبی

حال اگر شخصی به صورت کامل و یکجا توانایی پرداخت هزینه محاکمه و دادرسی را نداشته باشد ، ولی به صورت اقساطی بتواند این هزینه را پرداخت کند .

 

ثبوت اعسار

در صورتی که  شخص بتواند اعسار خود را در نزد دادگاه به اثبات برساند ، خواهد توانست از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل به صورت رایگان استفاده کند .

  

 

در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق الوکاله وکیل محکوم می کند.

این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجرا می باشد .

تخلفاتی که منجر به حکم حبس برای مدعی اعسار می شود :

– پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.

– پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می گردند.

– پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می کند .

– شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

 

ضمن سپاس از مطالعه ِ این مطلب ، سایت چتر عدالت شما را به مطالعه مطلب چگونگی رسیدگی به شکایات مالیاتی ، دعوت می نماید .