وصول مطالبات

مطالبات یکی از دعاوی رایج در دادگاه های ایران است . مبنای مطالبه ممکن است اسناد تجاری مانند چک و سفته ، قرارداد و یا اسناد عادی باشد. اینگونه مطالبات فاقد وصف کیفری هستند و ذینفع می تواند از طریق اقامه دعوای حقوقی مطالبات خود را پیگیری نماید .

بنابر رویه موجود ذینفع می تواند برای مطالبات ناشی از قرارداد یا اسناد عادی درخواست توقیف اموال و یا ممنوع الخروج کردن بدهکار را درخواست نماید . و چنانچه اموالیی از وی بدست نیامد ، خواهان می تواند با درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدهکار را جلب و روانه زندان نماید.

این مؤسسه با بهره مندی از وکلای متخصص در امور قراردادها و مطالبات آمادگی خود را جهت همکاری با شهروندان محترم  و وصول مطالبات ایشان اعلام می دارد.