وکیل خانواده

نقش پر رنگ خانواده در جامعه

همه افراد در خانواده چشم به جهان باز می کنند.

به همین خاطر خانواده اولین جایی است که انسان آن را دیده و در آن بزرگ می شود.

خانواده به طور مستقیم بر روی شخصیت فرد تاثیر می گذارد

به همین خاطر از اهمیت زیادی در نهاد جامعه برخوردار است.

 

وکیل خانواده

 

امور حقوقی خانواده کدامند؟

قوانین جمهوری اسلامی همه ی عوامل و شرایط احتمالی که ممکن است

از زمان تشکیل خانواده تا از از هم پاشیده شدن خانواده ممکن است

تا پیش بیاید را در نظر گرفته است و با توجه به آن ها قوانین حمایت از خانواده تدوین شده

و بخشی از آن نیز در قانون مدنی آمده است.

 

از جمله قوانینی که مربوط به امور خانواده است،

شامل قوانین طلاق ( رجوع از طلاق، حضانت فرد بعد از طلاق، طلاق توافقی و … )،

قوانین مرتبط با حقوق زنان (مهریه، استرداد جهیزیه، نفقه، اجرت المثل ایام زوجیت و … ) ،

ازدواج دوم، قوانین مربوط به نشوز و تمکین و … که همه ی این ها

 جز قوانین و مسایل حقوقی مربوط به خانواده محسوب می شوند.

 

وکیل خانواده

در مواقعی که در خانواده اختلافاتی به وجود می آید، وکیل خانواده می تواند

به خانواده در زمینه مسایل حقوقی کمک بسیاری کند.

 

-به طور معمول شخص ثالث بدون تعصب و به دور از احساسات می تواند به قضیه نگاه کند.

-وکیل خانواده با همه ی قوانین مروبط به دعاوی امور خانواده آشنا می باشد.

 

-یک وکیل در زمینه ی پروسه و مراحل رسیدگی به پرونده های حقوقی متخصص بوده و تجربه کافی دارد.

-با کمک یک وکیل شما می توانید با صرف انرژی، هزینه و وقت کم تر برای جمع اوری مدارک و اسناد صرف کنید.

 

به همین خاطر شما می توانید با انتخاب یک وکیل ماهر و با تجربه باعث بهبود روند پیشرفت پرونده ی خود بشوید

و به این ترتیب شانس موفقیت پرونده ی خود را بالا ببرید.