اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

افزایش و کاهش سرمایه

تغییر سرمایه به صورت افزایش یا کاهش سرمایه است صورت میگیرد.افزایش سرمایه یعنی افزودن مبلغ مبلغ اسمی میزان سرمایه شرکت که در شرکتهای سهامی می تواند […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تغییرات مدیران شرکت

مدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند.مدیران توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تغییر آدرس شرکت

این تغییر نیز در طی صورتجلسه ای که در مجمع عمومی فوق العاده صورت میگیرد و جهت امضاء و طی مراحل اداری به وکیل ارائه شده […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تغییر نام شرکت

یکی از تغییراتی که ممکن است در مورد شخص حقوقی (شرکت) رخ دهد تغییر نام آن است که دلایل آن می تواند متفاوت باشد و تغییر […]