اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

سایر خدمات

پلمب دفاتر قانونی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکتها و موسسات و افراد که طبق قانون ملزم به پرداخت مالیات هستند باید از سازمان […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

علامت تجاری

تنظییم رضایت نامه استفاده از علامت تجاریگاهی اوقات به دلایل مختلف همچون عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری حقوق و منافع علامت تجاری برای […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

تغییرات شرکت

تغییرات مدیران شرکتمدیران شرکتها وظیفه اداره کردن امور شرکت را عهده دارند که اصولا از بین اعضا انتخاب می شوند.مدیران توسط مجمع عمومی موسس یا عادی […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

ثبت شرکت

ثبت شرکت نسبی شرکت نسبی شرکتی است بین دو یا چند نفر و تحت اسم خاصی برای امور تجارتی تشکیل می شود و مسئولیت هریک از […]