اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تنظیم رضایت نامه استفاده از علامت تجاری

گاهی اوقات به دلایل مختلف همچون عدم فعالیت شخص یا شرکت صاحب علامت تجاری حقوق و منافع علامت تجاری برای مدت معین یا مادام العمر به […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

نقل وانتقال علامت تجاری

نقل و انتقال علامت تجاری ممکن است قهری و یا اختیاری باشد .با این توضیح که با فوت مالک حقیقی ،ورثه با دردست داشتن اصل گواهی […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

تغییرات علامت تجاری

تغیر در علامت تجاری شامل موارد مختلفی همچون اصلاح طبقه و کالاها ،تغییر نشانی، انتقال کلی یا جزئی از علامت تجاری و… میباشد که در این […]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

ثبت انواع علامت تجاری

امروزه با گسترش روابط تجاری و اقتصادی و با توجه به گوناگونی محصولات و رقابتی شدن بازار ، اشخاص حقیقی و حقوقی جهت معرفی محصولات خود […]