اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

عرضه مواد آرایشی وغیربهداشتی و فاسد

عرضه مواد آرایشی وغیربهداشتی و فاسدطبق قانون عرضه یا فروش موادغذایی فاسد یا عرضه جنسی که تاریخ مصرف آن منقضی شده و استفاده از اسانس ها […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی

تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانیامروزه سازمانهای دولتی مانند شهرداریها و بانکها و دانشگاههای دولتی جهت اجرای برنامه های عمومی و […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و  وراثت در نکاح موقتدر ابتدای امر باید گفت که بر اساس قانون ایران ازدواج بر دو نوع میباشد:نکاح دائمنکاح موقت موقت(صیغه)…………………………………………………………………………………………….در این مقاله موضوع […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک

چگونگی انجام معاملات در بنگاه های مشاورین املاک تعریف عقد یا قرارداد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

واسطه گری در معاملات ملکی( دلالی) :

واسطه گری در معاملات ملکی( دلالی) : برخلاف انچه در عرف و عموم رایج است که دلال و دلالی به عنوان یک شغل کاذب و غیر […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

خواستگاری و ازدواج

خواستگاری و ازدواجاولین گام در ازدواج طبق عرف و عادت برگزاری مراسم خواستگاری است.خواستگاری تقاضای رسم ازدواج میباشداما این تقاضا الزامی برای ایحاد تعهد نمی اورد […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

مضاربه

مضاربه یکی از قراردهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردادی است به نام مضاربه . […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

آدم ربایی

 آدم رباییتعریف: عبارت است ازانتقال یک شخص بدون رضایت او از محلی به محل دیگر به وسیله زور، تهدید یا فریفتن.آدم ربایی به معنای سلب آزادی […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

اختلاس

اختلاساختلاس جرمی است که از یک جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی  ربودن با خدعه […]
اسفند ۲۵, ۱۳۹۳

آزادی مشروط

آزادی مشروطآزادی مشروط فرصت و مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که […]