اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وکالت در امور حسبی

وصیتتعریف: وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وکالت در دعاوی خانواده

اجرت المثل اجرت المثل اجرت المثل در قوانین موضوعه عبارت است از حق الزحمه کارهایی است که شرعاً بر عهده زوجه نبوده و در سالیان ز ندگی […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وکالت در دعاوی کیفری

جرم رایانه­ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست آوردن اطلاعات شخصی حساس و همینطوراطلاعات محرمانه سازمان ها.خلافکارهای رایانه ای […]
اسفند ۲۲, ۱۳۹۳

وکالت در دعاوی حقوقی

سرقفلیتعریف: حقی است که تاجر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود در تجارتخانه  حاصل نموده است.منشاء این حق عرف تجاری بوده که متعاقبا […]