اسفند ۲۳, ۱۳۹۳

اثبات نسب

دعاوی ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح می‌شود دو دعوای کلی است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای […]