مرداد ۶, ۱۳۹۵

موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام […]