مرداد ۶, ۱۳۹۵

موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام […]
مرداد ۵, ۱۳۹۵

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵

توضیحاتی پیرامون جرم جعل

  اعمالی که در دسته ی  جرم جعل  قرار می گیرند و شامل مجازات می شوند : خراشیدن: از بین بردن و محو یک جزء از […]
تیر ۳۰, ۱۳۹۵

جرم خیانت در امانت

  جرم خیانت در امانت شامل سه عنصر می شود که وکیل پایه یک دادگستری اینگونه در مورد آن توضیح می دهد : عنصر قانونی جرم خیانت : […]
اسفند ۲۹, ۱۷۴

درباره ی ضرر و زیان ناشی ازجرم

  درباره ی ضرر و زیان ناشی ازجرم    احکام دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که به تبع امر کیفری […]