مرداد ۶, ۱۳۹۵

موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام […]
مرداد ۵, ۱۳۹۵

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی

مجازات های اصلی در قانون مجازات اسلامی ماده ۱۴- مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است: الف- حد ب- قصاص پ- دیه ت- تعزیر تبصره- […]
مرداد ۴, ۱۳۹۵

توضیحاتی پیرامون جرم جعل

  اعمالی که در دسته ی  جرم جعل  قرار می گیرند و شامل مجازات می شوند : خراشیدن: از بین بردن و محو یک جزء از […]
مرداد ۳, ۱۳۹۵

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق در تمامی مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ، جرم محسوب می شوند ، مشاهده می شود که هر جرم از […]