تیر ۲۶, ۱۳۹۵

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟

قیم از انجام چه معاملاتی برای محجور منع شده است؟ قیم نماینده ی قانونی است که می تواند با حکم دادگاه ، مسوولیت محجور را بر […]