مرداد ۱۸, ۱۳۹۵

جرایم فضای مجازی

 جرایم فضای مجازی  سایت چتر عدالت در این مطلب در مورد جرایمی که در فضاهای مجازی و اینترنتی به وقوع می پیوندد ، توضیح می دهد […]
مرداد ۱۵, ۱۳۹۵

انواع دادخواست حقوقی مطالبه وجه

موسسه حقوقی چتر عدالت ، انواع دادخواست حقوقی مطالبه وجه را در این مطلب ارائه می کند : مطالبه وجه چک دادخواست مطالبه وجه چک از […]
مرداد ۶, ۱۳۹۵

موارد تخفیف مجازات در قانون

موارد تخفیف مجازات در قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قوانینی قاطع و مناسب در برابر انواع جرم وضع شده است و برای تمام […]
مرداد ۳, ۱۳۹۵

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق

توضیحاتی پیرامون جرم ترک انفاق در تمامی مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی ، جرم محسوب می شوند ، مشاهده می شود که هر جرم از […]